www.theskinconditioner.nl
Avenue Carnisse 208b
2993 MK Barendrecht
0180654211

info@theskinconditioner.nl

De eigenaar van The Skin Conditioner ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten hoe we omgaan met uw gegevens. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacy regels te accepteren. The Skin Conditioner respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer u producten van ons koopt verzoeken wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de producten te kunnen leveren. De gegevens worden opgeslagen op  beveiligde server van The Skin Conditioner of die van een derde partij.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van The Skin Conditioner of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze producten hierop kunnen afstemmen. Tevens streven wij naar verbetering van de werking van de website.

Contactgegevens die worden verzameld door The Skin Conditioner:

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Skin Conditioner verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Op geen enkel wijze is The Skin Conditioner hier dan ook verantwoordelijk voor. Als u ervan overtuigd bent dat uw kind zonder uw toestemming op onze website is geweest en wij gegevens van uw kind hebben verzameld  een minderjarige, neem dan contact met ons op info@theskinconditioner.nl, dan verwijderen indien mogelijk deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Skin Conditioner verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder indien u zich heeft aangemeld hiervoor via deze website of onze salon. Er worden maximaal 2 a 3 nieuwsbrieven per jaar verzonden. Afmelden kan via de nieuwsbrief of per email.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– The Skin Conditioner analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– The Skin Conditioner verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

The Skin Conditioner neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Skin Conditioner) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Skin Conditioner bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens  > Bewaartermijn 2 jaar of wettelijke termijn >

email contact of telefoon contact

IP adres

Cookies die momenteel worden gebruikt via derden:

fr verloopt na 2 maanden en datr na 2 jaar. We gebruiken de Facebook Like-knop om onze website te integreren met onze pagina op Facebook.com – tegenwoordig een standaardkenmerk van websites. Hierdoor worden er door Facebook cookies gemaakt die het aantal “likes” detecteren en of u op Facebook bent aangemeld of niet. . Bij de laatste telling gebruikte Facebook 2 cookies. Indien een bezoeker ingelogd is bij Facebook, kan Facebook via de website cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van zijn/haar status. Raadpleeg het cookiebeleid van Facebook

Ga verloopt na 2 jaar, Gat verloopt zelfde dag en Gid verloopt volgende dag : Als Google Analytics ingezet is op een site, plaatst Google vanaf deze site cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen vergaren. The Skin Conditioner blokkeert het meezenden van volledige IP-adressen.

Cookies van The Skin Conditioner

0d9f979c7e3b60dc2b67ccf2836cf75d eindigt na browsingsessie en is voor beter gebruik van de website

Jb cookies van joomla verloopt na 1 jaar en zorgt ervoor dat het akkoord van de cookie melding hierin kan worden opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Skin Conditioner deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast verstrekt The Skin Conditioner uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Skin Conditioner gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Skin Conditioner neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@theskinconditioner.nl